Distress Markers

Alla färger på distressmarker pennorna är inte helt lika distress ink pad, färgen på korken stämmer inte helt med färgen på pennorna.